- Các Quận nội thành Hà Nội: 20.000 đ

- Các huyện ngoại thành Hà Nội: 25.000 đ

- Các tỉnh/thành phố ngoài Hà Nội: 30.000 đ

0889300966